A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

            Thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát triển sản xuất chăn nuôi an toàn, hiệu quả.

Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới các cơ sở, hộ chăn nuôi về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh; tập trung phát triển chăn nuôi theo chiều sâu, đảm bảo an toàn sinh học và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm như: Viêm da ni cục, cúm gia cảm, lở mồm long móng, tai xanh, dại... bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin; đặc biệt lưu ý đàn gia súc, gia cầm có nguy cơ cao, đã được tiêm vắc xin nhưng sắp hết thời gian miền dịch. Ban Chăn nuôi Thú y tăng cường giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm tới tận cơ sở chăn nuôi, đặc biệt chú ý các khu vực đã có dịch bệnh xuât hiện, khu vực có nguy cơ cao đê phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt đê các ô dịch, không đê lây lan ra diện rộng, ảnh hưởng đên sản xuât chăn nuôi của địa phương. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyên, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Trạm Chăn nuôi và Thú y Thành phố hướng dẫn các địa phương thực hiện phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; thực hiện đông bộ các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi. Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyên, giết mỗ động vật; phát hiện và xử ly nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch theo quy định. Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì, phối hợp với Công an, Trạm Chăn nuôi và Thú y Thành ph, các phòng, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển, giết mô gia súc, gia câm trên địa bản; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.


Tác giả: PV Thúy Vân
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số