A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng năm 2022

          Nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của các cấp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Kế hoạch đề ra các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cần triển khai thực hiện gồm: công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán. Cùng với đó là một số giải pháp về xử lý tình hình “tham nhũng vặt”; công tác giám định tư pháp, công tác kê biên, thu hồi tài sản tham nhũng; công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

          Đồng thời, kế hoạch yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, giám sat việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi tài sản tham nhũng về ngân sách Nhà nước. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số