A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

 Qua 10 năm, triển khai thực hiện Chỉ thị 19 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn", tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố đến nay đạt trên 76%

Thời gian qua, các cấp các ngành của Thành phố đã coi trọng và tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị Chỉ thị 19 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn". Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên Thành phố và các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn đã chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị, địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, vận động và tham gia tư vấn học nghề, tạo việc làm cho đoàn viên, hội viên. Kết quả, trên địa bàn Thành phố hiện có 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trong đó có 4 Trường Cao đẳng, 5 Trường Trung cấp ,4 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Ngoài các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên còn có các cơ sở khác tham gia đào tạo nghề nghiệp. Qua khảo sát, tổng dân số toàn Thành phố hiện nay là  trên 200 nghìn người. Số lao động đã qua đào tạo dự kiến đến năm 2030 đạt trên 85%. UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm GDNN - GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường xuyên đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, "chuẩn đầu ra"; chương trình theo khung chương trình của giáo dục nghề nghiệp, giáo trình theo giáo trình chung và chương trình chuyên ngành đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã tạo bước đột phá về chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của Thành phố (năm 2011 tỷ lệ lao động qua đào tạo của Thành phố là 60,6% đến năm 2021 đạt 76%).


Tác giả: PV: Bích Hạnh
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin
Bản đồ số