A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn triển khai Bộ tiêu chí danh hiệu “Công dân học tập’

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố tổ chức hội nghị tập huấn triển khai bộ tiêu chí “công dân học tập” theo quyết định 324 ngày 25/20/2023 của Hội khuyến học Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai đến các đại biểu 5 tiêu chí đánh giá, công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập” kèm theo Quyết số 324/QĐ - KHVN ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Cụ thể, bộ tiêu chí khung và chỉ tiêu đánh giá mô hình “Công dân học tập”; tiêu chí đánh giá, công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập” dùng cho người dân trong xã; tiêu chí đánh giá, công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập” dùng cho người lao động; tiêu chí đánh giá, công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập” dùng cho cán bộ công nhân viên, doanh nhân và tiêu chí đánh giá, công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập” dùng cho học sinh, sinh viên, học viên.

Theo hướng dẫn, để đạt danh hiệu “Công dân học tập”, cá nhân phải đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó không có chỉ số nào đạt điểm dưới 5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập theo Quyết định số 244 ngày 28/7/2022 của Hội KHVN ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập.

Các đại biểu dự hội nghị

Triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” nhằm mục đích hình thành phong trào tự học, học tập suốt đời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nhân lực tại chỗ, thông qua thực hiện mô hình “Công dân học tập”; động viên, khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập thường xuyên, học suốt đời, hướng tới công dân số đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công xã hội học tập. Sau buổi tập huấn, các đại biểu sẽ triển khai tập huấn tại đơn vị mình để mỗi công dân đều có thể tự triển khai hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập.


Tác giả: PV: Bích Hạnh
Nguồn:Đài TTTH Thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số