A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố: 99,7% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn

Thời gian qua, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.

UBND Thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Thành phố, chủ động kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố và UBND phường, xã; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. Các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ được cập nhật thường xuyên và niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, phường, xã. Hiện nay, UBND Thành phố đang triển khai áp dụng 268/268 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo quy định của UBND tỉnh tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố. Trong đó, có 208 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1 phần; 201 thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”. Thực hiện việc uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng các phòng, đơn vị các lĩnh vực.

Thành phố đã thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Thành phố luôn tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đồng thời thực hiện việc giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay UBND Thành phố đã hướng dẫn, tiếp nhận hơn 22.400 hồ sơ; đã giải quyết hơn 22.000 hồ sơ; trong đó 99,7% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website