A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố: chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND phường, xã nghiêm túc chấn chỉnh công  vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Thành phố yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Quá trình xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyên, thời hạn, thời hiệu, mức phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo xử lý đúng hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định số 91/2019 của Chính phủ. Đối với đất nông nghiệp, được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm thì UBND phường, xã hoàn thiện hồ sơ vi phạm, đề nghị thu hồi đất theo quy định pháp luật. Đối với quyết định xử phạt có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, đặc biệt đối với biện pháp buộc khôi phục lại tỉnh trạng ban đâu của đất trước khi vi phạm mà người vị phạm không chấp hành thì Chủ tịch UBND phường, xã tổ chức cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, trước pháp luật nếu không tổ chức thi hành triệt để quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn.

          Nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, đơn vị và UBND phường, xã rong công tác xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quản lý. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác thị hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định.


Tác giả: PV Thúy Vân
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website