A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố công tác chuẩn bị cho bầu cử đang được triển khai đúng tiến độ.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, nên các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được các cấp, ngành của Thành phố khẩn trương triển khai, đảm bảo an toàn, chặt chẽ, chu đáo, đúng tiến độ, phấn đấu để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngay sau khi có kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Thành ủy Thành phố Thái Bình đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử Thành phố. Ngay sau khi có quyết định Thành lập, UBBC Thành phố đã khẩn trương ban hành quyết định phân công nhiệm vụ, phân công phụ trách phường xã cho các thành viên; quyết định thành lập 3 tiểu ban giúp việc, gồm tiểu ban thông tin tuyên truyền, tiểu ban an ninh trật tự, y tế trong bầu cử và tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo trong bầu cử. Đồng thời UBBC Thành phố ban hành chương trình công tác, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử Thành phố, lịch bầu cử. Văn phòng UBBC Thành phố đã cấp 19 con dấu  UBBC cho các phường xã  để kịp thời sử dụng trong triển khai  các văn bản về công tác bầu cử ở địa phương. Đến ngày 27/1/2021, 100% các phường xã của Thành phố đã thành lập UBBC với số lượng thành viên đúng theo quy định từ 9 đến 11 người. UBBC phường xã đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch công tác bầu cử, quyết định thành lập các tiểu ban.

Để giúp các phường xã chuẩn bị tốt việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử, UBBC thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng  dẫn giải đáp những vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện; UBMTTQVN Thành phố đã tổ chức tập huấn cho chủ tịch UBMTTQ 19 phường xã về việc tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu HDND các cấp.

Đến nay, Thành phố đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 63 người ứng cử đại biểu HDND Thành phố để bầu 35 đại biểu; 843 người ứng cử Đại biểu HDND xã, phường để bầu 451 đại biểu. Đồng thời dự kiến phân chia 7 đơn vị bầu cử Đại biểu HDND Thành phố, 119 đơn vị bầu cử phường, xã với 126 khu vực bỏ phiếu. Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất cho thấy, số người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HDND cấp Thành phố và cấp phường xã đã cơ bản đảm bảo cơ cấu thành phần, số lượng theo luật định.

Thực hiện theo quy trình công tác bầu cử, trên cơ sở kết quả của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, MTTQ Thành phố và cơ sở đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cửa đại biểu HDND cấp Thành phố và và cấp phường xã đảm bảo giới thiệu đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần được phân bổ. Tổ chức hội nghị cử tri đúng thành phần, số lượng cử tri tối thiểu.  Ủy ban bầu cử Thành phố ban hành thông báo về địa điểm, thời gian, mẫu hồ sơ ứng cử đến các cơ quan đơn vị, tổ chức trên cổng thông tin điện tử Thành phố. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đối với người ứng cử đại biểu HDND Thành phố và phường xã; chuyển hồ sơ hợp lệ, tóm tắt tiểu sử người ứng cử đến Ban thường trực UBMTTQVN cùng cấp để tổ chức hiệp thương lần 2, đúng quy định. Theo kế hoạch, Thành phố sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 từ ngày 16 đến 19 tháng 3 năm 2021.

Cùng với triển khai các bước trong công tác bầu cử đảm bảo thời gian và quy trình theo luật định, Ban chỉ đạo bầu cử và UBBC Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền  về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức. Tiểu ban thông tin tuyên truyền của Thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, sinh động treo băng zôn, kẻ vẽ khẩu hiệu, biển tường và tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh từ Thành phố đến các phường xã. Nội dung tuyên truyền về hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức quốc hội 2015, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố về cuộc bầu cử. Đưa tin, bài phản ánh về tiến độ tổ chức thực hiện công tác bầu cử từ Thành phố đến các phường xã…. Qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết của cán bộ và nhân dân Thành phố về mục đích ý nghĩa của bầu cử Đại biểu quốc hội và HDND các cấp; giúp cán bộ nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử; từ đó cổ vũ động viên cán bộ nhân dân tích cực hướng về cuộc bầu cử và phát huy quyền làm chủ của mình trong ngày hội lớn.

Bên cạnh đóm để đảm bảo cuộc bầu diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân, UBBC Thành phố chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa 15 và đại biểu  HDND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Chia chương trường công tác bảo đảm an ninh trật tự thành 5 giai đoạn, công an Thành phố là lực lượng thường trực, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ này.  Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử, Thành phố yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19.

Với tinh thần tích cực, chủ động và chu đáo, các cấp, các ngành của Thành phố  đang nỗ lực hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử; lựa chọn và bầu được những người đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực đại diện cho nhân dân vào cơ quan dân cử./.


Tác giả: Đài TTTH Thành phố
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Liên kết website