A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố dẫn đầu khối các huyện, thành phố về thực hiện chỉ tiêu chính quyền số năm 2023

Theo số liệu tổng hợp của Sở Thông tin và truyền thông - cơ quan thường trực ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thái Bình, tính đến hết tháng 11/2023, thành phố dẫn đầu khối các huyện thành phố về thực hiện chỉ tiêu chính quyền số.

Thành phố dẫn đầu khối các huyện, thành phố về thực hiện chỉ tiêu  chính quyền số năm 2023

Theo đó, có 67/85 dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 87,8%. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 93,3%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 93,72%. 100% văn bản điện tử ký số, và trên 89% văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân các đồng chí lãnh đạo.

Để phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là các chỉ tiêu về chính quyền số năm 2024, Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chuyển đổi số, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Rà soát các chỉ tiêu về chuyển đổi số chưa đạt, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tỉnh giao./.


Tác giả: PV Lan Hương
Nguồn:Đài TTTH Thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số