A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố: Đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số

Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị của Thành phố và UBND các xã, phường sử dụng hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông của Tỉnh để phát hành văn bản, tiếp nhận văn bản đến, xử lý cá công việc đượcgiao.

100% lãnh đạo UBND Thành phố, các phòng đơn vị và các xã, phường được cấp chứng thư số. Nhiều đơn vị đã tăng cường việc ký số, trong đó 68% văn bản UBND Thành phố ban hành được ký số đầy đủ và ký sao y, 815 văn bản của các phòng, ban, đơn vị và xã, phường thực hiện ký số. Trên 66% hồ sơ thủ tục hành chính cấp Thành phố và trên 36% hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã phường đã được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4. Trong chương trình phát triển xã hội, ngành y tế phối hợp triển khai sổ sức khỏe điện tử cho người dân, cập nhật 100% số mũi tiêm vacxin covid 19 trên hệ thống. Hiên nay, Thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực triển khai chuyển đổi số. Thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và số hóa đầy đủ kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công trực tuyến./.


Tác giả: Đài TTTH Thành phố
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số