A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố: Nhìn lại việc thực hiện gói hỗ trợ doanh nghiệp, lao động năm 2021

Năm 2021, cùng với mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, Thành phố  đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội giúp người nghèo có hoàn cảnh khó khăn và những người bị mắc Covid 19 vượt qua đại dịch ổn định cuộc sống, điển hình lớn nhất là Thành phố triển khai hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người lao động  bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 trên địa bàn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng chính phủ

Sau khi Nghị quyết 68 ngày 1-7-2021 của Chính phủ  và Quyết định số 23 của Thủ tướng chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  được quán triệt triển khai, UBND Thành phố  đã nhanh chóng ban hành và triển khai các văn bản cụ thể thực hiện Nghị quyết và Quyết định với phương châm quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, để sớm đưa các chính sách đến đối tượng thụ hưởng.  Với mong muốn, quyết sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực vật chất và tinh thần cho các đối tượng chịu tổn thương do tác động của đại dịch; đồng thời, góp phần bảo tồn nguồn lực lao động, nhằm tạo nền tảng cho sự phục hồi trở lại của nền kinh tế.  Với ý nghĩa nhân văn và giá trị to lớn ấy, để sớm đưa Nghị quyết 68 vào cuộc sống, UBND Thành phố yêu cầu cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã phường thôn, tổ dân phố. UBND thành phố giao cho Phòng LĐTB và XH đơn vị chủ trì tham mưu UBND Thành phố triển khai các kế hoạch và quyết định, phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan và UBND các xã phường đôn đốc triển khai thực hiện. Tính đến hết năm 2021 Thành phố đã triển khai kế hoạch, 6 công văn, 18 tờ trình và 15 Quyết định chỉ đạo hỗ trợ NLĐ và Người sử dụng lao động. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 luôn được cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến phường, xã quan tâm triển khai thực hiện với các nội dung, hình thức đa dạng như tuyên truyền trên đài TTTH Thành phố, Đài tt các phường xã,  tuyên truyền trên các cuộc họp, hội nghị, tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động của các phòng, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể; đặc biệt tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động trên các tuyến phố… về đối tượng được hưởng thụ chính sách trên địa bàn gòm 5 nhóm đối tượng là Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid 19, cách ly y tế; hỗ trợ hộ kinh doanh và Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Đồng thời tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND thành phố về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền về đối tượng thụ hưởng và quy trình xác lập hồ sơ và mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng… Công tác phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể trong triển khai thực hiện chính sách được kịp thời. Để đảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch; kịp thời nắm bắt, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, UBMTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể cùng Tổ công tác của thành phố thẩm định hồ sơ trước khi UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giám sát thực hiện việc chi trả tại cơ sở, đảm bảo kinh phí đến đối tượng thụ hưởng. Đến hết tháng 12/2021 toàn thành phố đã chi trả thực hiện hỗ trợ cho 441 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của 28 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với số tiền trên 1,8 tỷ đồng (trong đó có: 19 lao động nữ mang thai; 234 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động). Hỗ trợ cho 6.620 lao động ngừng việc của 75 lượt doanh nghiệp với số tiền trên 10 tỷ đồng (trong đó có: 177 lao động nữ mang thai; 3.541 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động). Hỗ trợ tiền ăn đối với 4.509 trường hợp F0, F1 với số tiền gần 3,8 tỷ đồng và hỗ trợ thêm đối với 2.054 trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật với số tiền trên 2 tỷ đồng. UBND thành phố đã trình 08 đợt cho 53 hộ kinh doanh với số tiền 159.triệu đồng. Đến nay, số hộ kinh doanh trên chưa được UBND tỉnh phê duyệt do vướng về điều kiện thời gian (theo quy định hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19). .

Có thể nói việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được thành phố triển khai khẩn trương, nghiêm túc. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung của chính sách; phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng đến từng đơn vị, cá nhân theo quy định. Các phòng, đơn vị chuyên môn và UBND các phường, xã đã bám sát văn bản chỉ đạo, kế hoạch của tỉnh và thành phố để triển khai hướng dẫn cơ sở, doanh nghiệp thực hiện chính sách. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng đã giúp cho người dân, người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận được đầy đủ thông tin về chính sách; đến nay chưa tiếp nhận được phản ánh của người dân liên quan đến tiêu cực trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ.

Chính sách hỗ trợ theo NQ 68 được khép lại, Để tiếp tục đảm bảo công tác an sinh xã hội,  năm 2022 Thành phố tiếp tục triển khai Quyết định 08 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.  Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.  Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Rút kinh nghiệm thành công từ những chính sách đã thực hiện, hi vọng rằng chính sách trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được thành phố triển khai kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo./.


Tác giả: PV: Bích Hạnh
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số