A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Năm 2022, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện. UBND Thành phố tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Năm 2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết Thành phố quả tiếp nhận 2 kiến nghị, phản ánh của công dân; UBND xã, phường nhận được 7 phản ánh kiến nghị và đã được giải quyết kịp thời. Trong kỳ báo cáo đã tiếp nhận mới gần 5.900 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, trong đó tiếp nhận trực tuyến hơn 2.600 hồ sơ. Gần 5.800 hồ sơ đã giải quyết, với gần 99,5% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã tiếp nhận mới trong kỳ báo cáo là hơn 93.400 hồ sơ, 99,98% số hồ sơ đã giải quyết, tất cả đều trước và đúng hạn. UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, đơn vị, UBND các phường, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; cán bộ tiếp nhận, xử lý, hoàn trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy trình.

Năm 2023, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố; báo cáo định kỳ trên hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các phòng, ban, đơn vị.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website