A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố: Tăng cường kiểm tra rà soát người đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn đảm bảo đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng, đứng quy trình theo quy định, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra rà soát người đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội trên địa bàn.

UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường xã tăng cường và đổi mới tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn biết thực hiện và giám sát thực hiện. Tiếp tục tổ chức triển khai tự rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại địa phương, bao gồm xác định các dị tật , mức độ khuyết tật theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội. Lập tờ trình, hồ sơ đề nghị dừng, điều chỉnh mức độ trợ cấp đối với đối tượng không còn đủ điều kiện hoặc điều chỉnh lại mức trợ cấp theo quy định. Thường xuyên theo dõi nếu đối tượng chết, hoặc không có mặt tại địa phương kịp thời bảo giảm trợ cấp, giảm BHYT. Giám sát việc chi trả trợ cấp xẫ hội hàng tháng của Bưu điện Thành phố; tổ chức rà soát lập hồ sơ và chi trả tiền điện đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội đmả bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Phòng Lao động thương binh và xã hội Thành phố phối hợp với các phòng ban đơn vị có liên quan và các UBND các phường xã tăng cường kiểm tra , hướng dẫn UBND các phường xã tự kiểm tra rà soát người đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội trên địa bàn. Các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm việc miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định.


Tác giả: PV: Bích Hạnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website