A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi

Thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố đã tiếp nhận giải quyết hơn 5.400 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là hơn 900 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là gần 4.500 hồ sơ, 99,98% số hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh thực hiện; tăng cường cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Kết quả, chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 của Thành phố xếp thứ nhất so với các với các huyện trong tỉnh.

Thời gian tới, Thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể, xác định trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực thi công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai minh bạch. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường đối thoại để kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website