A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng không canh tác

Để khai thác có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang trên địa bàn; UBND Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, các phòng, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện nghiêm nội dung các văn bản chỉ đạo về việc khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng không canh tác

Một mô hình liên kết sản xuất trên diện tích đất bỏ hoang vụ mùa năm 2020 tại xã Đông Mỹ

UBND các xã, phường có sản xuất nông nghiệp tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai để cán bộ, nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao đất. Đồng thời vận động, hướng dẫn các hộ nông dân khôi phục sản xuất diện tích ruộng bỏ hoang. Trường hợp các hộ nông dân không có giải pháp sản xuất trong thời gian năm tiếp theo, khi đủ 12 tháng liên tục thì UBND xã, phường lập biên bản, xác định rõ diện tích, vị trí, thời điểm bỏ hoang; lập hồ sơ đề nghị UBND Thành phố thu hồi không bồi thường theo quy định. Tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê; xây dựng phương án tổ chức sản xuất; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất trên những diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/11/2020.

Các phòng Kinh tế và Tài nguyên Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ trên. Tham mưu UBND Thành phố ban hành các cơ chế hỗ trợ sản xuất trên những diện tích bỏ hoang đảm bảo phù hợp, hiệu quả; chỉ đạo, giải quyết việc thu hồi các diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang, không canh tác theo quy định của Luật Đất đai.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Liên kết website