A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố tích cực triển khai chính sách của chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

UBND thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2023 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Các tín dụng ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù

Theo kế hoạch, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 22/2023 của Thủ tướng chính phủ đến toàn thể cán bộ và nhân dân biết, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phòng ngừa vi phạm. Đồng thời, các phòng, ban, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch của thành phố và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 22. UBND thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tạo điều kiện thuận lợi giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm tội.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an thành phố bổ sung nhóm đối tượng đuợc hỗ trợ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn từ nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp thành phố cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tuyên truyền chính sách, hướng dẫn khách hàng là người chấp hành xong án phạt tù về hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, kỳ hạn cho vay, mức trả nợ... đúng quy định; quản lý và sử dụng nguồn vốn, thực hiện cho vay đúng đối tượng, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 22 của Thủ tướng chính phủ.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:Đài TTTH Thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số