A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chỗng dịch Covid-19

 Để khẩn trương, chủ động ngăn chặn dịch bệnh đảm bảo an toàn, sức khỏe cho nhân dân, thực hiện mục tiêu kép, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp Ủy, tổ chức Đảng, chính quyên, các địa phương, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố tiệp tục triển khai thực hiện biện pháp  phòng, chống dịch Covid-19 .

 Thành ủy yêu cầu các cấp các ngành, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa các văn bản chỉ “đạo của Trung ương, Tỉnh và Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống địch; tuyệt đối không, chủ quan, lơ là; xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thông chính trị và nhân dân. Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng, chồng dịch đối với một số hoạt động theo sự chỉ đạo trong Công điện sô 06, ngày 19/5/2021 của UBND Tỉnh. Dừng các hoạt động tập trung đông người, các sự kiện, các hoạt động hội họp không cần thiết; trường hợp cần thiết phải tổ chức để triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội thì cơ quan, đơn vị chủ trì tô chức phải thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng, chống địch, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn... Các tổ công tác của Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19, kết hợp với kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, đảm bảo cuộc bâu cử thành công. Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị, ngành chức năng tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Tỉnh, Chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhưng không được trái với chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền tập trung làm tốt hơn nữa công. tác tuyên truyền về các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để người dân đồng thuận, tự giác thực hiện và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch; tăng cường tần suất và đa đạng hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về tác hại, hậu quả nếu dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn và việc xử lý các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thê chính trị - xã hội Thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phỏng, chống dịch Covid 19; phát huy tính thân tự giác, chủ động của mỗi cá nhân và người dân trong công tác phòng, chống địch. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND Thành phố về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý.


Tác giả: PV Thúy Vân
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Liên kết website