A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang

Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường có sản xuất nông nghiệp; Các phòng, đơn vị có lên quan triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang, gây lăng phí nguồn tài nguyên đất nông nghiệp.

Những năm qua, UBND Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị khắc phục, xử lý tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố, một số địa phương, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tô chức, cá nhân, hộ gia đình thuê, mượn ruộng bỏ hoang tổ chức sản xuấ sản xuất. Vụ xuân năm 2021, tổng điện tích ruộng bỏ hoang được khôi phục sản xuất đạt trên 70ha, tập trung ở các địa phương như Vũ Lạc, Trần Lãm,.... Tuy nhiên, tình trạng bỏ ruộng hoang vẫn xảy ra ở các địa phương.Để hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang gây lăng phí nguồn tài nguyên đất nông nghiệp, UBND Thành phô chỉ đạo UBND các xã, phường có sản xuất nông nghiệp Tổ chức kiểm tra, rà soát, thông kê chi tiết, cụ thể điện tích đất nông nghiệp bỏ hoang trên địa bàn (số hộ, diện tích, xứ đông,...); báo cáo UBND Thành phố (qua phòng Kinh tế) trước ngày 30/3/2021. Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ nông dân tổ chức sản xuất hoặc cho các tổ chức, cá nhân thuê, mượn đất để đầu tư khôi phục sản xuất đỗi với những diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang.  Lập biên bản với các hộ gia đình bỏ ruộng hoang (xác định rõ diện tích, vị trí, thời điểm bỏ hoang); đôi với những trường trường hợp các hộ nông dân không sản xuất trong 12 tháng liên tục thì ƯBND xã, phường hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND Thành phố thu hồi không bồi thường theo quy định (tại điêm h khoản 1 Điều 64 và khoản 2 Điều 66 - Luật Đất đai năm 2013). UBND Thành phố giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường thống kê diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.


Tác giả: PV Thúy Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Liên kết website