A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố: Triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ, phục hồi, phát triển thị trường lao động thành phố năm 2022

UBND Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ, phục hồi, phát triển thị trường lao động thành phố năm 2022 trên địa bàn.

Nhằm từng bước tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là khu nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo kết nối thị trường lao động trong thành phố và các huyện trong tỉnh, các tỉnh và thị trường lao động quốc tế. Thành phố yêu cầu tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách theo quy định của Chính phủ, của Tỉnh về hỗ trợ người lao động đảm bảo an sinh xã hội, thu hút người lao động quay trở lại làm việc. Triển khai, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trợ, thuê trọ, làm việc trong khu công nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ người lao động về tiền lương, tiền ăn ca, các chế độ bảo hiểm, phúc lợi xã hội khác để giữ chân người lao động hoặc hỗ trợ bằng tiền mặt nhằm khuyến khích, thu hút tuyển mới người lao động vào làm việc trong doanh nghiệp. Hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất an toàn, phục hồi sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động. Tăng cường công tác tuyển sinh, đào tạo, phát triển nguồn lao động, đào tạo, phát triển nguồn lao động từ bộ đội, công an xuất ngũ, học viện từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung ứng cho thị trường lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động. Hỗ trợ kết nối cung – cầu lao động và chuẩn bị phương án đảm bảo nguồn lao động, ngăn ngừa thiếu hụt lao động cho phục hồi sản xuất kinh doanh. Thành phố phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 37%, tỷ lệ lao động có khả năng công nghệ thông tin trên 70%, giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm , không đi học hoặc không được đào tạo dưới 5%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp đạt 90%./.


Tác giả: PV: Bích Hạnh
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số