A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện công khai thông tin quy hoạch xây dựng và thông tin đất đai

UBND Thành phố triển khai công văn yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND, các phòng: Văn hóa thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường, Đài TT- TH Thành phố tuyên truyền việc cung cấp công khai thông tin, đất đai quy hoạch xây dựng của tỉnh Thái Bình trên địa bàn Thành phố

Các phòng, đơn vị tăng cường công khai thông tin quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố Thái Bình, bao gồm các thông tin cơ bản về quy hoạch xây dựng như: Chức năng sử dụng đất, diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, bản  đồ pháp lý, thuyết minh và quyết định phê duyệt tại vị trí quan tâm trên địa chỉ http://quyhoach.thaibinh.gov.vn

Công khai thông tin đất đai trên địa bàn Thành phố Thái Bình gồm thông tin quy hoạch sử dụng đất và các thông tin cơ bản của thửa đất như phường/xã, số tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, địa chỉ thửa đất, diện tích, mục đích sử dụng và tình trạng pháp lý thửa đất tại vị trí quan tâm trên địa chỉ http://datdai.thaibinh.gov.vn

Để  cán bộ, công chức viên chức , người lao động và nhân dân, doanh nghiệp  biết và khai thác và sử dụng thông tin đất đai,  thông tin quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP, UBND TP yêu cầu Văn phòng- HĐND Tp đăng tải công khai 2 địa chỉ trang Web trên, lên cổng thông tin tin điện tử của UBND Thành phố. Phòng VHTT, Đài TTTH phối hợp với Phòng TN và MT, phòng Quản lý đô thị  triển khai tuyên truyền 2 địa chỉ trang Web trên.

 


Tác giả: PV: Bích Hạnh
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số