A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Đề án “Xây dựng, cải tạo, sửa chữa và nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa thể thao thành phố Thái Bình giai đoạn 2022 – 2030”

Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố năm 2019, thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng, cải tạo, sửa chữa và nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa thể thao thành phố Thái Bình giai đoạn 2022 – 2030” đảm bảo phù hợp với thực tiễn và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn.

Đối với công tác quy hoạch đất sử dụng, thành phố định hướng bố trí quy hoạch khu trung tâm văn hóa- Thể dục thể thao cấp thành phố tại xã Vũ Đông với diện tích khoảng 10ha. Rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phục vụ chỉnh trang, xây dựng phát triển mở rộng không gian đô thị tại các xã, phường, thô, tổ dân phố; trong đó đã chú trọng bố trí quỹ đất phục vụ công cộng đô thị như: nhà văn hóa, sân chơi, sân luyện tập… Tăng cường các thiết chế văn hóa thể thao từ Thành phố đến cơ sở, trong đó, chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo khu nhà tại Công viên 30/6 làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố. Hiện nay 19/19 xã, phường đã có nhà văn hóa trung tâm cấp xã. Các địa phương đã xây mới 05 nhà văn hóa, tu sửa 01 nhà, mua sắm 15 nhà bạt làm nhà văn hóa đối với những tổ dân phố không còn quỹ đất xây dựng nhà văn hóa, mua sắm lắp đặt thiết bị văn hóa, thể thao cho 19 nhà văn hóa; đang triển khai các thủ tục xây mới 03 nhà văn hóa, tu sửa 11 nhà, mua sắm trang thiết bị tại 24 nhà.

Bên cạnh đó, Thành phố quan tâm kiện toàn, chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao từ Thành phố đến cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao Phối hợp xây dựng mô hình điểm trong tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa thôn Tây Sơn – xã Vũ Chính và tập huấn, hướng dẫn cho 05 nhà văn hóa tổ chức hoạt động theo mô hình điểm; hướng dẫn câu lạc bộ Chèo xã Tân Bình và xã Đông Hòa chuẩn bị các nội dung đăng ký xây dựng trở thành mô hình điểm. Các phường, xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chủ nhiệm; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động nhà văn hóa phường, xã, thôn, tổ dân phố; hằng năm xây dựng kế hoạch hoạt động, lựa chọn các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của từng địa phương, từng lứa tuổi và gắn với nhu cầu thực tế để thu hút người dân tham gia các hoạt động và nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương./.


Tác giả: PV Lan Hương
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số