A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố

Kết quả đánh giá xếp hạng Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI); Thành phố đứng thứ nhất so với các huyện. Tuy nhiên, kết quả đánh giá còn có các chỉ số thành phần xếp hạng thấp, cần phải rà soát và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường, xã; các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số DDCI của Thành phố

Một số chỉ số thành phần Thành phố xếp hạng thấp như: Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá phải bỏ nhiều chi phí để thuê các dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự, Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chất lượng cơ sở hạ tầng có cải thiện, Mức độ rủi ro khi sử dụng đất của doanh nghiệp tại địa phương đều xếp thứ 5/8; Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chính quyền địa phương kiên quyết xử lý các vụ lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm quy định bảo vệ môi trường xếp thứ 6/8; Tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh đáp ứng được tương đối đầy đủ nhu cầu xếp thứ 8/8; Mức độ doanh nghiệp đánh giá tích cực về nỗ lực hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng xếp thứ 4/8...

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trong thời gian tới, UBND Thành phố yêu cầu rrên cơ sở kết quả thực hiện Bộ chỉ số DDCI 2022 của Thành phố, các phòng, ban, đơn vị, UBND phường, xã căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức rà soát kết quả đánh giá của từng chỉ số, chỉ số thành phần để làm rõ nguyên nhân các nội dung đạt kết quả tích cực để tiếp tục phát huy; đặc biệt phải làm rõ lý do các nội dung đạt điểm đánh giá chưa đạt yêu cầu, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp để đạt điểm đánh giá cao trong thời gian tới.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số