A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thi hành luật dân chủ ở cơ sở

    Luật Thực hiện dân chủ năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10.11.2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2023. Để việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành

Theo đó, Thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức, người làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân phường, xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; cán bộ Mặt trận thành phố, phường, xã, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong quý 4/2023, Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; Ủy ban nhân dân phường, xã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các phòng, ban, đơn vị  tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật thực hiện dân chủ năm 2022./.

 


Tác giả: PV Lan Hương
Nguồn:Đài TTTH Thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số