A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí Camera giám sát an ninh trên địa bàn Thành phố

Để hoàn thành đầu tư, lắp đặt hệ thống Camera trên địa bàn trước ngày 30/6/2023, hiện nay, UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường, xã; Công an Thành phố và các phòng, ban, ngành thuộc Thành phố khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện Đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí Camera giám sát an ninh trên địa bàn Thành phố.

UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng và hưởng ứng tích cực vào việc đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí Camera giám sát an ninh. Tổ chức huy động nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện trên địa bàn. Nguồn vốn huy động xã hội hóa phải được hạch toán vào thu ngân sách phường, xã và thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước. Hoàn thành các thủ tục đầu tư, lắp đặt Trung tâm giám sát và các vị trí Camera theo Mạng lưới vị trí lắp đặt Camera giám sát an ninh được UBND Thành phố phê duyệt, theo đúng thẩm quyền, trình tự quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng trước ngày 31/12/2022.

Giao Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Thành phố làm chủ đầu tư, thực hiện đầu tư, lắp đặt hệ thống Trung tâm giám sát tại Công an Thành phố, UBND Thành phố và lắp đặt 11 vị trí tương ứng 40 mắt Camera mức Thành phố. Tiếp nhận hệ thống Camera do UBND phường, xã quyết định đầu tư hoàn thành; tham mưu đấu thầu lựa chọn đơn vị có năng lực quản lý, vận hành Hệ thống Camera toàn Thành phố. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với tại Công an Thành phố tham mưu phê duyệt tiêu chuẩn, chủng loại, thông số kỹ thuật các thiết bị để triển khai đảm bảo đồng bộ, khả năng sẵn sàng kết nối, tích hợp với hệ thống Camera thông minh của tỉnh và Camera thông minh do Công an Thành phố đang quản lý, vận hành.


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Liên kết website