Thành phố: Ghi nhận ngày đầu công chức, viên chức làm việc tại nhà

Thành phố: Ghi nhận ngày đầu công chức, viên chức làm việc tại nhà

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ từ ngày 1/4 đến ngày 15/4 các địa phương trên cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Các cơ quan đơn vị sắp xếp bố trí cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.
Liên kết website