Niềm vui khi được hỗ trợ khó khăn bởi dịch Covid 19

Niềm vui khi được hỗ trợ khó khăn bởi dịch Covid 19

Song song với các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, thi các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 và Thủ tướng Chính phủ đang được Thành phố khẩn trương triển khai. Đến nay, nhiều người ...
Nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đến với người sử dụng lao động

Nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đến với người sử dụng lao động

Nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ ra đời là nguồn lực động viên, hỗ trợ thiết thực, kịp thời, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định lao động, việc làm, giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Trong đó, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch là một ...
Thành phố: Tăng cường rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm giai đoạn 2022 – 2025

Thành phố: Tăng cường rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm giai đoạn 2022 – 2025

Để có căn cứ đo lường, giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; làm cơ sở xác định đối tượng để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, hiện nay các ...
Thành phố:Bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021

Thành phố:Bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021

Năm nay, ngoài các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu văn hóa theo quy định của Chính phủ và quyết định thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn Tỉnh, việc bình xét “gia đình văn hóa”, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường ...
Bảo đảm nguồn vốn chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Bảo đảm nguồn vốn chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Bên cạnh việc triển khai thực hiện chính sách cho vay theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố đã tập trung giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách giúp các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, vượt qua khó khăn do ...
Thành phố siết chặt phòng, chống dịch

Thành phố siết chặt phòng, chống dịch

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19, từ đầu năm đến nay, UBND, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố đã tăng cường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác phòng chống dịch. Thành lập đoàn ...
Liên kết website