Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 62 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

UBND Thành phố 05/07/2024

Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Thái Bình năm 2024

UBND Thành phố 21/06/2024

V/v đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các  hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày  giải phóng Thị xã (30/6/1954 – 30/6/2024),  20 năm xây dựng và phát triển thành phố  Thái Bình (30/6/2004 – 30/6/2024)

UBND Thành phố 06/06/2024

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và đảm bảo an toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Thái Bình

UBND Thành phố 24/05/2024

Kế hoạch Thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực và thực thi pháp luật về chuyển đổi số

UBND Thành phố 23/05/2024

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu

UBND Thành phố 21/05/2024

Công văn tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh điện tử” trên địa ban tỉnh Thái Bình

UBND Thành phố 08/05/2024

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố Thái Bình

UBND Thành phố 09/04/2024
Bản đồ số